Aktivnosti

TERENSKA NASTAVA U SKLOPU PROGRAMSKIH UGOVORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2014./2015.

1.  Sisak – Andautonija, 20. svibnja 2015.

2. Varaždinske Toplice – Ludbreg, 27. svibnja 2015.

3.  Osijek – Vinkovci, 02. lipnja 2015.

 

STUDIJSKI BORAVAK U OXFORDU, kolovoz i rujan 2015.

 

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA DOKTORANADA  “VIIIe Rencontres internationales des doctorands en études byzantines’”, Pariz, 02.-03. listopada 2015.

 

POSJET KNINSKOM MUZEJU KNIN, 05. listopada 2015.

 

ZNANSTVENI SKUP “Rezultati arheoloških istraživanja na prostoru Šibensko-kninske županije”, 05.-09. listopada 2015.

 

RoMicro-predstavljanje

 

 

 

 

 

 

 

POSJET IZLOŽBI “EJNAR DYGGVE – ISTRAŽIVANJA U DALMACIJI”, 20. listopada 2015.

Dyggve-2

>