Obavještavamo studente da Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju organizira sastanak vezan uz terensku nastavu na lokalitetu Gardun kod Trilja, koji će se održati u srijedu, 07.06.2017. u Fondu 1 u 13.30 h.

Prisustvovanje sastanku je obavezno za sve studente koji će sudjelovati u terenskoj nastavi na lokalitetu Gardun u 2017. godini.

Popis studenata po grupama – Gardun 2017