dr. sc. Ivor Karavanić, redoviti profesor, paleolitik, mezolitik, litička analiza

tel: + 385 (0)1 6060 - 782                         

fax: + 385 (0) 1 6156 - 879                                                                      

 

               

 

                       

 

 

                    

                    primanje studenata, Fond 1, soba 9: utorak 14 - 15 sati

                                                                         

 

 

         

 

 

 Mujina pećina (snimio S. Burić) - nalazište musterijenske kulture u Dalmaciji


 

Nastava

 

Raspored nastave