Egejski seminar 27. 3. 2017.

Obavještavamo studente i kolege da će se idući Egejski seminar održati u ponedjeljak 27. 3. 2017. g. u 18.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta. Predavanje pod naslovom „Evidence for Wine and Fermented Beverages in the Bronze Age Aegean“ održat će prof. Ruth Palmer sa Sveučilišta Ohio, Athens, USA (poster je na poveznici).

Egejski seminar obavezan je za studente koji slušaju kolegije:

Grčki jezik za arheologe I

Grčki jezik za arheologe II

Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe

Dodatno predavanje naslova „Deer, Wild Goats and Hornworking in the Linear B Tablets“ prof. Palmer održat će u utorak 28. 3. 2017. g. u 15:30 sati u predavaonici Fond II (termin nastave Grčki jezik za arheologe II).

Egejski seminar Ruth Palmer

Obrana teme doktorskoga rada Dunje Martić

Obrana teme doktorskoga rada Dunje Martić na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Rekonstrukcija svakodnevnih djelatnosti u naseljima starčevačke kulture kroz uporabu lomljenog kamenog oruđa“ održat će se u srijedu, 5. travnja 2017. s početkom u 12:30 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018). Mentor: prof. dr. sc. Ivor Karavanić

Stručno povjerenstvo:
doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić
prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
dr. sc. Kornelija Minichreiter, znanstvena savjetnica u miru (Institut za arheologiju)

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Sebastijan Stingl

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            SEBASTIJAN STINGL
Matični broj:                                         353509 D
Akademska godina upisa                    2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        28.3.2017. u 09:30 sati u Zbirci (A-018)

Tema diplomskog rada: Nabožni predmeti u grobovima oko crkve Sv. Nikole biskupa u Žumberku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Ana Azinović Bebek, znanstvena suradnica, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

Obrana teme doktorskoga rada Mirne Vukov

Obrana teme doktorskoga rada Mirne Vukov na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Stilsko-ikonografski, geografski i kronološki kontekst rimskih zavjetnih žrtvenika s područja Hrvatske“ održat će se u srijedu, 22. ožujka 2017. s početkom u 14:15 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018). Mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader

Stručno povjerenstvo:
1. Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić
2. Doc. dr. sc. Ivan Matijević (Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu)
3. Prof. dr. sc. Mirjana Sanader

Javna obrana doktorskoga rada Ante Jurčevića

Javna obrana doktorskoga rada Ante Jurčevića održat će se u utorak, 21. ožujka 2017. u 12:00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju).

Naslov doktorskoga rada: Arhitektura i skulptura s lokaliteta Crkvina u Biskupiji kod Knina
(mentorica: izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak)

Povjerenstvo:
prof. dr. sc. Ante Uglešić, predsjednik povjerenstva (Sveučilište u Zadru)
izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, članica povjerenstva

Egejski seminar – 13. 3. 2017.

Obavještavamo studente i kolege da će se idući Egejski seminar održati u ponedjeljak 13. 3. 2017. g. u 18.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta. Predavanje pod naslovom „Breakable objects designed to last: the case of Minoan peak sanctuary anthropomorphic figurines“ održat će dr. Celine Murphy sa Sveučilišta u Kentu, Centerbury, UK.

Egejski seminar obavezan je za studente koji slušaju kolegije:

Grčki jezik za arheologe I
Grčki jezik za arheologe II
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe

Pozivnica Egejski seminar

OBAVIJEST

Zbog službene spriječenosti dr.sc. Ina Miloglav neće održati nastavu slijedeći tjedan iz kolegija:
1. Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe (10. 03. 2017.)
2. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije (9. i 13. 03. 2017.)

Ispitni rok kod. izv. prof. dr. sc. Zdravke Hincak

Izvanredni rok za kolegije:
Arheologija bioloških ostataka
Zooarheologija
Biološke značajke srednjovjekovnih populacija Europe
Forenzična osteologija

održat će se sljedeći petak, 17.3.2017. u 14h u dvorani Fond 1, otvorene su prijave u Studomatu.