Završetak preddiplomskog studija

Nakon ispunjenja svih studijskih obveza i položenog zadnjeg ispita na preddiplomskom studiju (bolonjskom) studenti ostavljaju u tajništvu Odsjeka indeks i molbu za izdavanje svjedodžbe. Molbu ovjerava pročelnik Odsjeka.

Molba se može preuzeti u Studentskoj službi ili na mrežnoj stranici: http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/?page_id=26

Prije predaje indeksa u tajništvo student mora prikupiti sve potpise, ocjene i ECTS bodove.

Ostale službene informacije o završetku studija nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta > Studenti > Studentska služba > Opće informacije i Obrasci 

 

Svjedodžba tj. potvrda o završetku preddiplomskog studija dio je dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj za upis na diplomski studij. Natječaj za upis na diplomski studija Fakultet će objaviti tijekom rujna, molimo redovito pratiti mrežne stranice: http://www.ffzg.unizg.hr/http://www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi/

Javna obrana diplomskog rada – Vatroslav Španiček

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            VATROSLAV ŠPANIČEK
Matični broj:                                        353967 D
Akademska godina upisa                   2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada      11. 7. 2017. u 14:00 sati u Zbirci A-018

Tema diplomskog rada: Kronologija muških grobova japodske kulture tijekom željeznog doba

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Janja Mavrović Mokos, asistent, član povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, član povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Ante Vrljac

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            ANTE VRLJAC
Matični broj:                                        307720 D
Akademska godina upisa                   2012./2013.
Datum obrane diplomskog rada       11. 7. 2017. u 11:00 sati u Zbirci A-018

Tema diplomskog rada: Obrada keramičke građe sa zaštitnog iskopavanja lokaliteta Danilo Bitinj iz 1992. godine

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Ina Miloglav, član povjerenstva
prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada Igora Vukmanića

Javna obrana doktorskoga rada Igora Vukmanića će se održati u utorak, 18. srpnja 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018 – Zbirka Odsjeka za arheologiju.

Naslov doktorskoga rada: Dunavski limes u Hrvatskoj
(mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader)

Povjerenstvo:
doc. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Igor Borzić, član povjerenstva
prof. dr. sc. Mirjana Sanader, mentorica i članica povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Adnan Čizmić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE – SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           ADNAN ČIZMIĆ
Matični broj:                                       323434-D
Akademska godina upisa                  2013/14.
Datum obrane diplomskog rada      30. 06. 2017. u 11.00 sati

Tema diplomskog rada: Izgubljene rimske legije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet
Dr. sc. Ana Pavlović, docent,
Dr. sc. Dino Demicheli, docent

Predstavljanje projekta HRZZ – LOBOR RANOSREDNJOVJEKOVNO SREDIŠTE MOĆI

Pozivamo vas na predstavljanje Istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost

LOBOR RANOSREDNJOVJEKOVNO SREDIŠTE MOĆI

Javno predstavljanje projekta LearlyCoP (IP-2016-06-6622) održat će se u petak,

7. srpnja 2017. u 14 sati

na lokalitetu Lobor Majka Božja Gorska (barokna grobnica)

Projekt će predstaviti

dr. sc. Krešimir Filipec, izv. prof. voditelj projekta (FFZG)
dr. sc. Zdravka Hincak, izv. prof. suradnik (FFZG)
dr. sc. Ana Azinović Bebek suradnik (HRZ)
dr. sc. Damir Mihelić suradnik (VFZG)

i drugi suradnici

Pozivnica