Javna obrana diplomskog rada – Vesna Matić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                       VESNA MATIĆ
Matični broj:                                        373253
Akademska godina upisa                   2015./16.
Datum obrane diplomskog rada       12.03.2018. u 14.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Revizija antičke zbirke Muzeja otoka Brača u Škripu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Iva Kaić, viša asistentica
Dr. sc. Ana Pavlović, docentica
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica

Obavijest

Odgađa se nastava iz kolegija Osnove muzejskog rada  u petak, 9. ožujka zbog spriječenosti nastavnice.

Obavijest

Umjesto nastave iz kolegija „Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike“ 09. 03. 2018. u 09.30 do 11.00 u A018 studenti se pozivaju da prisustvuju predavanju istog dana, 09.03.2018. „Hrvatska ratna mornarica u službi arheologije“ u 17.00 sati u konferencijskoj dvorani knjižnice. Predavanje je obavezno za sve studente kolegija

dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet, doc.

Predavanje Hrvatska ratna mornarica u službi arheologije

Pozivamo Vas na predavanje kapetana Katića “Hrvatska ratna mornarica u službi arheologije” koje će se održati u četvrtak 8. 3. 2018. godine u 17.00 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice. Uvodne riječi dat će naša Dekanica, predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva hrvatskih branitelja, te američki vojni ataše. Kraće uvodno izlaganje održat će kolege arheolozi Jurica Bezak i Igor Miholjek.

Hrvatska ratna mornarica u službi arheologije

PREDAVANJE „HRVATSKA RATNA MORNARICA U SLUŽBI ARHEOLOGIJE“ OBAVEZNO JE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU KOLEGIJE:

GRČKI JEZIK ZA ARHEOLOGIJE I

GRČKI JEZIK ZA ARHEOLOGE II

TIPOLOGIJA I KRONOLOGIJA POKRETNOG MATERIJALA KLASIČNE ANTIKE

ENEOLITIK HRVATSKE U KONTEKSTU SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE

GEOLOGIJA I MINERALOGIJIA ZA ARHEOLOGE

ZOOARHEOLOGIJA: OSNOVE ANIMALNE OSTEOLOGIJE

FORENZIČNA OSTEOLOGIJA

Obavijest

Nastava iz kolegija:

  • Uvod u litičku analizu će se iznimno umjesto u redovitom terminu 7. 3. održati u petak 9. 3. u 12:30h u FONDU 2.
  • Povijesni pregled razvoja arheologije će se iznimno umjesto u redovitom terminu 7. 3. održati u petak 9. 3. u 14:00h u FONDU 2.