Javna obrana diplomskog rada – Marko Skuliber

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                             MARKO SKULIBER
Matični broj:                                          353375
Akademska godina upisa                    2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        2. 10. 2018. u 11:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Grobne cjeline iz crkve Svih svetih pavlinskog samostana u Strezi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Ana Azinović-Bebek, članica povjerenstva
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Darija Dunjko

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                        DARIJA DUNJKO
Matični broj:                                           347445
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada         25. 09. 2018. u 10.30 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Prikazi donatora na crkvama u Italiji i X. regiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Iva Kaić
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica
Prof. dr. sc. Mirjana Sanader

Javna obrana diplomskog rada – Antonio Manhard

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               ANTONIO MANHARD
Matični broj:                                           350575
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada         25. 9. 2018. u 12.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Poganski motivi u ranokršćanskoj umjetnosti katakombā

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica
Doc. dr. sc. Iva Kaić

 

Obavijest za studente Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija

Obavijest za studente Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija

Studenti Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija moraju što je prije moguće obaviti proceduru završetka preddiplomskih studija! Hodogram za završavanje preddiplomskih studija nalazi se na ovoj poveznici. 

Molimo studente/pristupnike koji su obavili svoju online prijavu za upis u 1. godinu diplomskih studija da odmah nakon te prijave za upis i polaganja zadnjeg ispita/obaveze bez odlaganja završe sve korake prema navedenom hodogramu završavanja preddiplomskih studija!

Upisi u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019.

Informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019. objavljivat će se na web stranici http://upisi-diplomski.ffzg.hr.

Izbor pristupnika za upis u diplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu vršit će se na temelju prosjeka ocjena svih predmeta položenih na preddiplomskom studiju iskazanih na rang-listama, do popunjenja upisnih kvota.

Uvjeti za upis na diplomski studij arheologije su:

1.) Završen preddiplomski studij jednopredmetne ili dvopredmetne arheologije u trajanju od 6 semestara, ili

2.) Neki drugi preddiplomski studij uz obvezu polaganja svih navedenih razlikovnih ispita, kako slijedi:

Prapovijesna arheologija:
– Paleolitički lovci i sakupljači
– Neolitik Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe
– Brončano doba Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe
– Željezno doba Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe

Antička arheologija:
– Osnove klasične arheologije I
– Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
– Antički gradovi u Hrvatskoj > Uvod u provincijalnu arheologiju (promijenjen naziv u 15./16.)
– Osnove ranokršćanske arheologije

Srednjovjekovna arheologija:
– Velika seoba naroda
– Rani srednji vijek u Hrvatskoj

Do kraja prve godine diplomskoga studija studenti su dužni položiti one razlikovne ispite koji se odnose na odabrani smjer studija (tj. za prapovijesni smjer treba položiti razlikovne ispite prapovijesne arheologije, za antički smjer razlikovne ispite antičke arheologije i za srednjovjekovni smjer razlikovne ispite srednjovjekovne arheologije), dok ostatak razlikovnih ispita treba položiti do kraja studija.

Javna obrana diplomskog rada – Ramona Felinger

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         RAMONA FELINGER
Matični broj:                                          300207 D
Akademska godina upisa                     2012./2013.
Datum obrane diplomskog rada         24. 09. 2018. u 12:00 sati u dvorani Fond I

Tema diplomskog rada: Indoeuropeizacija u arheološkom i lingvističkom kontekstu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
prof. dr. sc. Aleksandar Durman, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva
prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, članica povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Jelena Maslać

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                        JELENA MASLAĆ
Matični broj:                                         350902
Akademska godina upisa                    2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada        21. 09. 2018. u 10:00 sati u dvorani F1

Tema diplomskog rada: Prijelazno razdoblje kasne halštatske kulture i rane latenske kulture na prostoru južne Karpatske kotline

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Janja Mavrović Mokos, članica povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, član povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Petra Jeršek

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                        PETRA JERŠEK
Matični broj:                                           396909
Akademska godina upisa                     2016./17.
Datum obrane diplomskog rada        21. 09. 2018. u 11:00 sati u Zbirci (A-018)

Tema diplomskog rada: Groblja 10. i 11. stoljeća u Međimurju

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Krešimir Filipec, red. prof., predsjednik povjerenstva
dr. sc. Ivana Škiljan, članica povjerenstva
dr. sc. Mirja Jarak, izv. prof., članica povjerenstva

Predstavljanje monografije

Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje monografije

M. Sanader, D. Tončinić, Z. Šimić Kanaet, S. Ivčević, Z. Buljević, T. Šeparović i I. Miloglav

TILURIUM IV. Arheološka istraživanja 2007. – 2010. godine.

Četvrtak, 20. rujna 2018. god. u 19,30  sati u Muzeju triljskog kraja.

Predstavljanje monografije

Knjigu će u nazočnosti autora predstaviti

akademik Nenad Cambi