Odgoda nastave doc. dr. sc. Marcel Burić

Odgađa se nastava u srijedu, 6. 12. kod doc. dr. sc. Marcela Burića iz kolegija Koncepti neolitizacije – modeli prelaska na poljoprivredu zbog službene spriječenosti sastanka pročelnika odsjeka.

Javna obrana diplomskog rada – Stjepan Tomić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               STJEPAN TOMIĆ
Matični broj:                                           218022
Akademska godina upisa                     2013./14.
Datum obrane diplomskog rada        5. 12. 2017. u 11:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Problem prelaska sa spaljivanja mrtvih na polaganje mrtvih tijela na području bivše rimske provincije Dalmacije i Karpatske kotline u 8. i 9. stoljeću

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica povjerenstva
Jana Škrgulja, asistent, član povjerenstva
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva

Obavijest

U ČETVRTAK 30. 11. 2017. U 14.00 SATI (FOND I)
DR. SILVIA AMICONE (SVEUČILIŠE U TÜBINGENU)
ODRŽAT ĆE GOSTUJUĆE PREDAVANJE:

Pottery Making Recipes at the Dawn of the Metal Age:
Insights into the Selection and Processing of Raw Materials
in Prehistoric Balkans

PREDAVANJE JE OBAVEZNO ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU KOLEGIJE:
NEOLITIK HRVATSKE U KONTEKSTU SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE
OSNOVE EGEJSKE ARHEOLOGIJE
EGEJSKA ARHEOLOGIJA
ARHEOLOGIJA KRAJOLIKA – AMBIJENTI, NASELJA I KOMUNIKACIJE