Javna obrana diplomskog rada – Krešimir Grbavac

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            KREŠIMIR GRBAVAC
Matični broj:                                        376281
Akademska godina upisa                   2013./14.
Datum obrane diplomskog rada       29. 9. 2017. u 11.00 sati u Fondu 1

Tema diplomskog rada: Centurioni u rimskoj provinciji Dalmaciji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Ana Pavlović, docentica
Dr. sc. Iva kaić, v. asistentica
Dr. sc. Dino Demicheli, docent

Javna obrana diplomskog rada – Mislav Fileš

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          MISLAV FILEŠ
Matični broj:                                      347606 D
 
Akademska godina upisa                   2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada       25. 09. 2017. u 10:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Tipologija keramike s nalazišta Lisičje jame na lokalitetu Kaptol-Gradci

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Janja Mavrović Mokos, asistent, član povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, član povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Valentina Maloča

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                          VALENTINA MALOČA
Matični broj:                                          
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        29. 9. 2017. u 10.00 sati u Fondu 1

Tema diplomskog rada: Parentium – antički grad i spomenici

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Ana Pavlović, docentica
Dr. sc. Dino Demicheli, docent
Dr. sc. Iva Kaić, viša asistentica

 

Završetak preddiplomskog studija

Nakon ispunjenja svih studijskih obveza i položenog zadnjeg ispita na preddiplomskom studiju (bolonjskom) studenti ostavljaju u tajništvu Odsjeka indeks i molbu za izdavanje svjedodžbe. Molbu ovjerava pročelnik Odsjeka.

Molba se može preuzeti u Studentskoj službi ili na mrežnoj stranici: http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/?page_id=26

Prije predaje indeksa u tajništvo student mora prikupiti sve potpise, ocjene i ECTS bodove.

Ostale službene informacije o završetku studija nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta > Studenti > Studentska služba > Opće informacije i Obrasci 

 

Svjedodžba tj. potvrda o završetku preddiplomskog studija dio je dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj za upis na diplomski studij. Natječaj za upis na diplomski studija Fakultet će objaviti tijekom rujna, molimo redovito pratiti mrežne stranice: http://www.ffzg.unizg.hr/http://www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi/