Predstavljanje monografije

Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje monografije

M. Sanader, D. Tončinić, Z. Šimić Kanaet, S. Ivčević, Z. Buljević, T. Šeparović i I. Miloglav

TILURIUM IV. Arheološka istraživanja 2007. – 2010. godine.

Četvrtak, 20. rujna 2018. god. u 19,30  sati u Muzeju triljskog kraja.

Predstavljanje monografije

Knjigu će u nazočnosti autora predstaviti

akademik Nenad Cambi

Javna obrana diplomskog rada – Tea Kokotović

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         TEA KOKOTOVIĆ
Matični broj:                                           349525
Akademska godina upisa                     2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada        20. 09. 2018. u 11:00 sati u dvorani Fond II

Tema diplomskog rada: Kognitivne sposobnosti hominina na prijelazu srednjega u gornji paleolitik u Europi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva
prof. dr. sc. Ivor Karavanić, član povjerenstva

Javna obrana diplomskog rada – Tin Pogledić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              TIN POGLEDIĆ
Matični broj:                                           352473
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        14. 9. 2018. u 11.00 sati u F1

Tema diplomskog rada: Uprava rudnika u rimskoj provinciji Dalmaciji prema epigrafskim spomenicima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica
Doc. dr. sc. Dino Demicheli

Javna obrana diplomskog rada – Valerija Gligora

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                        VALERIJA GLIGORA
Matični broj:                                         347973
Akademska godina upisa                     2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada        17. 09. 2018. u 11:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Korištenje 3D modela u arheologiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
Doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić
Doc. dr. sc. Ina Miloglav

Javna obrana diplomskog rada – Doris Šugar

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                        DORIS ŠUGAR
Matični broj:                                           375284
Akademska godina upisa                     2015./16.
Datum obrane diplomskog rada         17.09.2018. u 09.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Potencijalne primjene virtualne i proširene stvarnosti u arheologiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

Doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
Doc. dr. sc. Ina Miloglav

Ispitni rok iz Neolitika, Eneolitika, Koncepta neolitizacije

Zbog službene spriječenosti predmetnog nastavnika ispitni rok najavljen 13. rujna 2018. iz kolegija:

Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
Koncept neolitizacije – modeli prijelaza na poljoprivredu

će se održati u srijedu, 19. rujna 2018. u 14h u dvorani F1.

Ispitni rok iz Neolitika i Eneolitika

Zbog službene spriječenosti predmetnog nastavnika ispitni rok najavljen 6. rujna 2018. iz kolegija:

Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
Koncept neolitizacije – modeli prijelaza na poljoprivredu

će se održati u srijedu, 12. rujna 2018. u 14h u dvorani F1.

Javna obrana diplomskog rada – Nikolina Mavračić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         NIKOLINA MAVRAČIĆ
Matični broj:                                           372924
Akademska godina upisa                     2015./16.
Datum obrane diplomskog rada        04. 09. 2018. u 11:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Bioarheološka i arheološka istraživanja kampanje 2015./2016. u Loboru

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Dino Demicheli, predsjednik povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva
3. Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član povjerenstva

Izložba “POVRATAK U PROŠLOST – BAKRENO DOBA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ”

Čast nam je pozvati Vas na otvorenje izložbe “POVRATAK U PROŠLOST – BAKRENO DOBA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ” u četvrtak 30.08.2018. u 19 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Izložba je realizirana u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu, Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta i Arheološkog muzeja u Osijeku. Više o izložbi možete saznati na web stranici AMZ-a:

http://www.amz.hr/15083.aspx