OBAVIJEST – Osnove muzejskog rada (3. godina preddiplomski studij)

Idući petak, 21. 4. nastava iz kolegija Osnove muzejskog rada će se održati u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

U petak 28. 4. nastava iz Osnova muzejskog rada će se održati na Fakultetu, no umjesto uobičajenog termina u 11:00h počet će u 9:30h.

U petak 28. 4. u 11h održat će se nastava iz kolegija Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta.

Obavijest

Sutra, 13. travnja neće biti nastave iz kolegija Forenzična osteologija jer je nastava već odrađena.

Obrana teme doktorskoga rada Dunje Martić

Obrana teme doktorskoga rada Dunje Martić na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Rekonstrukcija svakodnevnih djelatnosti u naseljima starčevačke kulture kroz uporabu lomljenog kamenog oruđa“ održat će se u srijedu, 19. travnja 2017. s početkom u 11:00 h u dvorani Fond 1. Mentor: prof. dr. sc. Ivor Karavanić

Stručno povjerenstvo:
doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić
prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
dr. sc. Kornelija Minichreiter, znanstvena savjetnica u miru (Institut za arheologiju)

Predavanja Dr. Margarite Glebe i Dr. Manuela Fernández-Götza

Pozivamo Vas na predavanja Dr. Margarite Glebe i Dr. Manuela Fernández-Götza koja će se održati u sklopu projekta „Monumetalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin“  (akronim: Iron-Age-Danube, kod projekta: DTP1-1-248-2.2) sufinanciranog iz sredstava Europske Unije (Europskog fonda za regionalni razvoj).

Organizatori predavanja su Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za arheologiju, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja, Hrvatsko arheološko društvo te Odjel za arheologiju i etnologiju Matice Hrvatske

Predavanje dr. Margarite Glebe pod nazivom „Archaeological textiles and what we can learn from them“ održat će se u četvrtak, 27. 04. 2017. u 12.00 sati Arheološkom muzeju u Zagrebu (velika dvorana).

Dr. Margarita Gleba glavna je istraživačka suradnica na Institutu McDonald za arheološka istraživanja Sveučilišta u Cambridgeu te voditeljica projekta “Production and Consumption of Textiles in the mediterranean from 1000 to 500 BCE” financiranog od strane Europskog istraživačkog vijeća. Predavala je na mnogim europskim i američkim sveučilištima poput Sveučilišta Cambridge, Sveučilišta u Lundu, Sveučilišta u Kopehagenu te Sveučilišta Rutgers i Bryn Mawr. Koordinatorica je MA modula Textile Archaeology na UCL-u u sklopu kojeg održava niz kolegija. Autorica je i urednica niza publikacija od kojih važnije uključuju: Textile Production in Pre-Roman Italy (Oxford 2008), Making Textiles in Pre-Roman and Roman Times: People, Places, Identities (Oxford 2013), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400 (Oxford 2012) te Communicating Identity in Iron Age Italic Communities (Oxford 2011).

Predavanje dr. Manuela Fernández-Götza pod nazivom „Europe’s oldest cities: the emergence of urbanism in the Iron Age“ održat će se u utorak, 02. 05. 2017. u  18.00 sati u prostorima Matice Hrvatske u Zagrebu.

Dr. Manuel Fernández-Götz je predavač na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Edinburghu, član izvršnog odbora Europske udruge arheologa te dobitnik nagrade Philip Leverhulme za arheologiju u 2016. godini. Autor je više od 130 publikacija o društvima željeznog doba u srednjoj i zapadnoj Europi, o arheologiji identiteta te o arheologiji rimskih osvajanja. Važnije objave uključuju monografiju Identity and Power: The Transformation of Iron Age Societies in Northeast Gaul (Amsterdam 2014), te knjige Paths to Complexity: Centralisation and Urbanisation in Iron Age Europe (Oxford 2014) i Eurasia at the Dawn of History: Urbanization and Social Change (New York 2016) na kojima je radio kao urednik. Bio je voditelj arheoloških istraživanja na nalazištima Heuneburg (Njemačka), Ardoch (Škotka) i Monte Bernorio i Huerta Varona (Španjolska).