Nastupno predavanje dr. sc. Tatjane Tkalčec

Dr. sc. Tatjana Tkalčec održat će u srijedu, 8. ožujka 2017. u 11:00 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastupno predavanje pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom, u vezi s izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija.

Tema nastupnog predavanja je „Srednjovjekovne utvrde međuriječja Drave, Dunava i Save“.

Nastupno predavanje dr. sc. Ane Azinović Bebek

Dr. sc. Ana Azinović Bebek održat će u srijedu, 8. ožujka 2017. u 09:30 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastupno predavanje pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom, u vezi s izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana novovjekovna arheologija.

Tema nastupnog predavanja je „Novovjekovna arheologija u Hrvatskoj – problemi metodologije, terminologije i imena“.

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Antonija Škunca

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                       ANTONIJA ŠKUNCA
Matični broj:                                         306648
Akademska godina upisa                   2012./13.

Datum obrane diplomskog rada        3. 3. 2017. u 14.30 sati u dvorani Fond I

Tema diplomskog rada: ANTIČKI MOTIVI NA ZAGREBAČKIM PROČELJIMA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, znanstveni suradnik
dr. sc. Žarka Vujić, red. prof.
dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.

Obavijest – analiza prapovijesnog materijala

Dragi kolege!
Iza vas je odabir teme diplomskog rada.
Ukoliko je tema vašeg rada analiza prapovijesnog materijala, od ovog semestra možete se obratiti nama za pomoć. Organizirana je grupa starijih studenata koja vam može pružiti potporu u cjelokupnom procesu obrade i analize arheološkog materijala. Svi koji će se suočavati s problemima vezanim uz sljedeće teme, neka se slobodno jave jednom od navedenih kolega (kontakti u prilogu!). Teme su u prilogu!

Upis ocjena

Upis ocjena za ispite održane u zimskom ispitnom roku akad. god. 2016./2017. iz kolegija liri, Grci i Rimljani u Iliriku, Provincijalna arheologija te Ranokršćanska arheologija održat će se u srijedu, 01.03.2017. u 11.00 h u sobi F-20.