Studentski predstavnici

Studentski predstavnici za akad. god. 2017./18.:

Preddiplomski studij:

I. godina
Valentino Husar
Zamjenik: Mislav Melkior Cvjetić

II. godina
Lorena Đuroković
Zamjenik: Lovre Katić

III. godina
David Ilić
Zamjenica: Petra Lacković

Diplomski studij:

I. godina
Valentina Lončarić
Zamjenik: Alexander Potkonjak

II. godina
Ilija Cikač
Zamjenica: Katarina Franušić