Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI 2017

ISPITNI ROKOVI ZA PREDBOLONJSKE STUDENTE

Zadnja izmjena 27. travnja – ispiti kod dr. sc. Ane Azinović Bebek će se održati u prostorijama Fakulteta, a ne u Kožarskoj 5 kako je bilo najavljeno.

IZVANREDNI ISPITNI ROK

Obavijest će biti nadopunjena! Označeni rokovi nalaze se u Studomatu.

Studenti su dužni prijaviti ispit putem Studomata ili prijavnicom, molimo obavezno poštovati rokove prijave i odjave ispita. Naknadne prijave/odjave neće se uvažavati.