Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI 2017 – LJETNI I JESENSKI

ISPITNI ROKOVI ZA PREDBOLONJSKE STUDENTE

Zadnja izmjena:

5. rujna – jesenski ispitni rok iz kolegija Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu održat će se 13. i 20. rujna u 12:30h u F2.

25. kolovoza – Ispitni rok kod dr. sc. Tatjane Lolić iz kolegija Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta održat će se u petak, 1. rujna u 17h.

12. lipnja – Ispitni rok kod izv. prof. dr. sc. Zdravke Hincak, u utorak 4. srpnja održat će se u 17:00h umjesto u 8:30h ako je bilo najavljeno.

Ispit iz Grčkog jezika za arheologe I održat će se 16. lipnja u 12h u dvorani Fond 1 (umjesto 27. lipnja).

Ispit iz Grčkog jezika za arheologe II održat će se 27. lipnja u 11h kako je najavljeno.

29. svibnja – Prvi ispitni rok iz Grčkog jezika za arheologe IGrčkog jezika za arheologe II održat će se u četvrtak, 1. lipnja u 14:30h u dvorani F1 (umjesto 12. 6. kako je ranije bilo najavljeno).

18. svibnja – dodan ispitni rok iz kolegija Das römische Heer in Kroatien i Kroatien in der Antike

12. svibnja – dodane dvorane u kojim će se održavati ispiti; ispiti kod dr. sc. Ane Azinović Bebek će se održati u prostorijama Fakulteta, a ne u Kožarskoj 5 kako je bilo najavljeno.

IZVANREDNI ISPITNI ROK

Obavijest će biti nadopunjena! Označeni rokovi nalaze se u Studomatu.

Studenti su dužni prijaviti ispit putem Studomata ili prijavnicom, molimo obavezno poštovati rokove prijave i odjave ispita. Naknadne prijave/odjave neće se uvažavati.