Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije – Odgoda nastave

Odgađa se nastava iz kolegija Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije danas, 14. 5. 2018. u 14:45h u A212a zbog spriječenosti predmetne nastavnice.