Javna obrana diplomskog rada – Goran Tomac

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               GORAN TOMAC
Matični broj:                                           330633 D
Akademska godina upisa                     2013./2014.
Datum obrane diplomskog rada        23. 02. 2018. u 11:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Mezolitički lovci u špilji Žukovici na otoku Korčuli

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Prof. dr. sc. Ivor Karavanić, predsjednik povjerenstva
Dr. sc. Siniša Radović, znanstveni suradnik, (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU), član povjerenstva
Doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, član povjerenstva