Javna obrana diplomskog rada – Jakov Piškorić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              JAKOV PIŠKORIĆ
Matični broj:                                          375307
Akademska godina upisa                    2015./16.
Datum obrane diplomskog rada        5. 2. 2018. u 11.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Mikenske kočije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Ana Pavlović
Doc. dr. sc. Marcel Burić
Izv. prof. dr. sc. Helena Tomas