Odrada nastave iz kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka

Odrada nastave iz kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka bit će održana 26. siječnja u 11:00 h u prostoriji FOND 2. Nastava se inače odvija prema rasporedu.