Javna obrana diplomskog rada – Maša Udovičić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                        MAŠA UDOVIČIĆ
Matični broj:                                          330906
Akademska godina upisa                    2013./14.
Datum obrane diplomskog rada       21. 12. 2017. u 10:30 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Kronologija ranosrednjovjekovnih crkvenih grobalja na području sjeverne Dalmacije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Tatjana Tkalčec, znanstvena suradnica, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, član povjerenstva