Odgoda nastave Načela arheoloških istraživanja

Odgađa se nastava danas, 11.12.2017. iz kolegija Načela arheoloških istraživanja zbog spriječenosti predmetne nastavnice.