Javna obrana diplomskog rada – Stjepan Tomić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               STJEPAN TOMIĆ
Matični broj:                                           218022
Akademska godina upisa                     2013./14.
Datum obrane diplomskog rada        5. 12. 2017. u 11:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Problem prelaska sa spaljivanja mrtvih na polaganje mrtvih tijela na području bivše rimske provincije Dalmacije i Karpatske kotline u 8. i 9. stoljeću

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica povjerenstva
Jana Škrgulja, asistent, član povjerenstva
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva