Javna obrana diplomskog rada – Katarina Lukić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                        KATARINA LUKIĆ

Matični broj:                                           372737 D

Akademska godina upisa                     2015./16.

Datum obrane diplomskog rada        17. 10. 2017. u 11:00 sati u Zbirci (A-018)

Tema diplomskog rada: Kasnoantičke fibule i ukrasni predmeti iz Verušeda

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Ana Azinović Bebek, znanstvena suradnica, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva