Obavijest studentima prve godine, kolegij i seminar “Neolitik Hrvatske u kontekstu…”

Budući na se nastava u okviru kolegija “Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe” održava četvrtkom i počinje sa seminarom od 8h ujutro, prvi ćemo susret održati u terminu predavanja koje počinje u 9:30, kada ćemo se dogovoriti oko seminarskih grupa. Dakle ne dolazite na termin rezerviran za seminar u 8h, nego na predavanje u 9.30h.

Marcel Burić