Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju OBAVIJEST STUDENTIMA

Zbog službenog putovanja članova Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju od 16. do 20. listopada 2017. god., obavještavaju se studenti da se u tom tjednu odgađa nastava iz sljedećih kolegija:

 • Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
 • Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske
 • Svakodnevni život u rimskim provincijama
 • Uvod u provincijalnu arheologiju
 • Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
 • Provincijalna arheologija 1
 • Ranokršćanska arheologija
 • Seminar iz kasnoantičke arheologije
 • Seminar iz provincijalne arheologije 2
 • Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
 • Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza
 • Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici

Od ponedjeljka, 23. listopada nastava iz navedenih kolegija nastavlja se prema rasporedu.