Stručni izlet i posjet muzeju

U sklopu kolegija Stručni izlet i posjet muzeju organiziran je posjet izložbi Japodi u Arheološkom muzeju u Zagrebu u srijedu, 20. rujna 2017. Sastanak je u AMZ,  Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 u 9:30 h.

Prijava putem Studomata nije potrebna, bodovi će biti upisani studentima prema potpisnoj listi.