OBAVIJEST STUDENTIMA O TERENSKOJ NASTAVI

Od 09. – 14. 10. 2017. godine na širem području Požege obavljat će se terenski pregled u sklopu terenske nastave.

Svi zainteresirani studenti mogu se javiti na mejl: imilogla@ffzg.hr