Javna obrana diplomskog rada – Suzana Dragović

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                          SUZANA DRAGOVIĆ
Matični broj:                                           376736 – D
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        18. 9. 2017. u 8.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Usporedba sportske opreme u antici i danas

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, zn. suradnik
Dr. sc. Vinka Matijević, asistent
Dr. sc. Ana Pavlović, docent