Javna obrana diplomskog rada – Blaž Glavinić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            BLAŽ GLAVINIĆ
Matični broj:                                        347947-D
Akademska godina upisa                   2014/15.
Datum obrane diplomskog rada       7. 9. 2017. u 11.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Mitovi o osnutku Rima na rimskom novcu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, zn. suradnik
Dr. sc. Dino Demicheli, docent
Dr. sc. Ana Pavlović, docent