Javna obrana doktorskoga rada Katarine Botić

Javna obrana doktorskoga rada Katarine Botić će se održati u petak, 1. rujna 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji Fond 1 na Odsjeku za arheologiju.

Naslov doktorskoga rada: Neolitička naselja na prostoru sjeverne Hrvatske
(mentorica: Prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl)

Povjerenstvo:
Doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
Dr. sc. Zorko Marković, viši znanstveni suradnik, član povjerenstva
Prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, mentorica i članica povjerenstva