Javna obrana diplomskog rada – Vatroslav Španiček

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            VATROSLAV ŠPANIČEK
Matični broj:                                        353967 D
Akademska godina upisa                   2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada      11. 7. 2017. u 14:00 sati u Zbirci A-018

Tema diplomskog rada: Kronologija muških grobova japodske kulture tijekom željeznog doba

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Janja Mavrović Mokos, asistent, član povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, član povjerenstva