Javna obrana diplomskog rada – Adnan Čizmić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE – SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           ADNAN ČIZMIĆ
Matični broj:                                       323434-D
Akademska godina upisa                  2013/14.
Datum obrane diplomskog rada      30. 06. 2017. u 11.00 sati

Tema diplomskog rada: Izgubljene rimske legije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet
Dr. sc. Ana Pavlović, docent,
Dr. sc. Dino Demicheli, docent