Javna obrana diplomskog rada – Ante Vrljac

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            ANTE VRLJAC
Matični broj:                                        307720 D
Akademska godina upisa                   2012./2013.
Datum obrane diplomskog rada       11. 7. 2017. u 11:00 sati u Zbirci A-018

Tema diplomskog rada: Obrada keramičke građe sa zaštitnog iskopavanja lokaliteta Danilo Bitinj iz 1992. godine

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Ina Miloglav, član povjerenstva
prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva