Javna obrana doktorskoga rada Igora Vukmanića

Javna obrana doktorskoga rada Igora Vukmanića će se održati u utorak, 18. srpnja 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018 – Zbirka Odsjeka za arheologiju.

Naslov doktorskoga rada: Dunavski limes u Hrvatskoj
(mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader)

Povjerenstvo:
doc. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Igor Borzić, član povjerenstva
prof. dr. sc. Mirjana Sanader, mentorica i članica povjerenstva