Potpis iz kolegija Osnove muzejskog rada

Potpis iz kolegija Osnove muzejskog rada kod prof. dr. sc. Aleksandra Durmana studenti mogu preuzeti u terminima ispita koji su oglašeni na vratima kabineta br. 3. Tijekom rujna profesor je na terenskoj nastavi na lokalitetu Vučedol pa ljubazno molimo studente da potpise preuzmu tijekom ljetnog ispitnog roka. Pravo potpisa su ostvarili studenti kojima su bodovi iz kolegija upisani u studomatu.