DODATNI ROKOVI ZA POLAGANJE KOLOKVIJA IZ “PROSEMINAR IZ ANTIČKE MITOLOGIJE”

DODATNI ROKOVI ZA POLAGANJE KOLOKVIJA IZ “PROSEMINAR IZ ANTIČKE MITOLOGIJE”

utorak 20. 06. 2017.

utorak 27. 06. 2017.

utorak 11. 07. 2017.

sve u 8 sati ujutro, Fond 1.

Molim Vas da se prije odabira termina za izlazak na kolokvij najavite mailom prof. Milićević Bradač, i to najkasnije dan ranije prije roka!

doc. dr. sc.  Ana Pavlović