TERENSKA NASTAVA VUČEDOL 2017

Arheološko iskopavanje i terenska nastava na lokalitetu Vučedol provoditi će se od 4. do 30. rujna 2017.g.

Studenti će biti raspoređeni u 2 grupe:

  1. grupa: 4. 9. – 16 .9. 2017.
  2. grupa: 18. 9. – 30. 9. 2017.

Molimo sve zainteresirane studente da prijave šalju dr.sc. Danijeli Roksandić, na e-mail: daroksan@ffzg.hr s podatcima (ime, prezime, godina studija, studijska grupa, termin za koji su zainteresirani, kontakt br. mobitela).