Obavijest

Odgađa se nastava iz kolegija Osnove digitalne obrade pokretne arheološke građe danas, u srijedu 10. svibnja 2017. u 11h u A-212A zbog spriječenosti predmetne nastavnice.