Nadoknada nastave iz kolegija Osnove klasične arheologije 2

Nadoknada nastave iz kolegija Osnove klasične arheologije 2 (IV. semstar preddiplomskog studija) održat će se u petak, 21. travnja od 9:00-10:30h u Zbirci Odsjeka za arheologiju.