OBAVIJEST – Osnove muzejskog rada (3. godina preddiplomski studij)

Idući petak, 21. 4. nastava iz kolegija Osnove muzejskog rada će se održati u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

U petak 28. 4. nastava iz Osnova muzejskog rada će se održati na Fakultetu, no umjesto uobičajenog termina u 11:00h počet će u 9:30h.

U petak 28. 4. u 11h održat će se nastava iz kolegija Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta.