JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Sebastijan Stingl

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            SEBASTIJAN STINGL
Matični broj:                                         353509 D
Akademska godina upisa                    2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        28.3.2017. u 09:30 sati u Zbirci (A-018)

Tema diplomskog rada: Nabožni predmeti u grobovima oko crkve Sv. Nikole biskupa u Žumberku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Ana Azinović Bebek, znanstvena suradnica, član povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva