Obrana teme doktorskoga rada Mirne Vukov

Obrana teme doktorskoga rada Mirne Vukov na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Stilsko-ikonografski, geografski i kronološki kontekst rimskih zavjetnih žrtvenika s područja Hrvatske“ održat će se u srijedu, 22. ožujka 2017. s početkom u 14:15 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018). Mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader

Stručno povjerenstvo:
1. Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić
2. Doc. dr. sc. Ivan Matijević (Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu)
3. Prof. dr. sc. Mirjana Sanader