Informatika za arheologe

Nastava iz kolegija Informatika za arheologe počinje od idućeg tjedna prema rasporedu.