JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Antonija Škunca

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                       ANTONIJA ŠKUNCA
Matični broj:                                         306648
Akademska godina upisa                   2012./13.

Datum obrane diplomskog rada        3. 3. 2017. u 14.30 sati u dvorani Fond I

Tema diplomskog rada: ANTIČKI MOTIVI NA ZAGREBAČKIM PROČELJIMA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, znanstveni suradnik
dr. sc. Žarka Vujić, red. prof.
dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.