Obavijest – analiza prapovijesnog materijala

Dragi kolege!
Iza vas je odabir teme diplomskog rada.
Ukoliko je tema vašeg rada analiza prapovijesnog materijala, od ovog semestra možete se obratiti nama za pomoć. Organizirana je grupa starijih studenata koja vam može pružiti potporu u cjelokupnom procesu obrade i analize arheološkog materijala. Svi koji će se suočavati s problemima vezanim uz sljedeće teme, neka se slobodno jave jednom od navedenih kolega (kontakti u prilogu!). Teme su u prilogu!