Upis ocjena

Upis ocjena za ispite održane u zimskom ispitnom roku akad. god. 2016./2017. iz kolegija liri, Grci i Rimljani u Iliriku, Provincijalna arheologija te Ranokršćanska arheologija održat će se u srijedu, 01.03.2017. u 11.00 h u sobi F-20.