Ispitni rok iz kolegija Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku i Provincijalna arheologija 1 – 31.1.2017.

Obavještavamo studente koji slušaju kolegije Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku i Provincijalna arheologija 1 da se ispitni rok od 24.1. premješta na 31.1.2017. u sljedećim terminima:

11:30 h  Fond 1- Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
14:00 h Fond 2- Provincijalna arheologija 1 (stari naziv kolegija: Arheologija rimskih provincija)

Studenti se mogu nastaviti prijavljivati na već otvoreni rok (24.1.) u Studomatu (zadnji dan prijave je 24.1.!). Ako imate problem s prijavom molimo javite se u tajništvo Odsjeka.

Tajništvo Odsjeka za arheologiju