Obavijest – Kolegij Arheologija krajolika – ambijenti i naselja

Mole se studenti koji su upisali kolegij Arheologija krajolika – ambijenti i naselja (V. semestar preddiplomskog studija) da danas umjesto predavanja u 15:30 h dođu u 14:00h u Zbirku Odsjeka za arheologiju (A-018) na predstavljanje studentskih projekata.