Odsjek za arheologiju

Odsjek za arheologiju

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU

Katedra za klasičnu arheologiju

Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju

Poštovani,

čast nam je pozvati Vas na

2. međunarodni arheološki kolokvij

“KERAMIKA – LOKALNO JE UNIVERZALNO

Istraživanje keramike, njezine proizvodnje i tipologije, ali i ekonomskih analiza koje proizlaze iz istraživanja, već su desetljećima sastavni dio arheološke znanosti. U posljednje vrijeme i hrvatska arheologija počela je više pažnje posvećivati istraživanjima keramike. Slijedom tog povećanog zanimanja za keramiku pojavila su se i brojna pitanja. Da bismo olakšali djelovanje sadašnjim i budućim istraživačima odlučili smo organizirati kolokvij na kojem bi se raspravili pojedini problemi koji se pojavljuju prilikom istraživanja. Ovaj kolokvij stoga shvaćamo kao priliku za razmjenu mišljenja i iskustava kao i poticaj za rješavanje mogućih problema s ciljem da postane tradicionalan. Smatramo da bi za sada kolokvij trebao biti jednodnevan te bi se sastojao od dva dijela. Prvi bi dio bio kraći i uvodan te posvećen jednoj temi, a drugi dio u kojem bi sudjelovali svi sudionici, posvetili bismo o rezultatima novih istraživanja o keramici.

Molimo Vas da do 15. studenog 2012. pošaljete Vašu prijavu s naslovom teme o kojoj bi željeli govoriti kako bismo mogli sastaviti program izlaganja. Kako nakon svakog kolokvija planiramo objaviti zbornik radova, molimo Vas da tekst i slikovne priloge izlaganja predate organizatoru na dan održavanja kolokvija.

Radujemo se budućoj suradnji!

U Zagrebu, 1. listopada 2012.,
Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet.

RASPORED PREDAVANJA

9:00 – 9:15 Otvaranje kolokvija – Pozdravni govor dr.sc. Zrinke Šimić-Kanaet

PRVA SKUPINA PRIOPĆENJA

9:15 – 9:30 dr.sc. Ivor Karavanić – “Od stijene do riječi” – Projekt
9:30 – 9:45 dr.sc. Verena Vidrih-Perko – “Između importa i lokalne proizvodnje”
9:45 – 10:00 dr.sc. Ina Miloglav – “Interdisciplinarni pristup u obradi keramičkog materijala”
10:00 – 10:15 dr.sc. Maja Miše – “Prilog proučavanju tipologije helenističke keramike; Tipologija Isejske keramike tipa Gnathia”
10:15 – 10:30 dr.sc. Lucijana Šešelj – “Kasnohelenistička keramika u Dalmaciji – problemi proučavanja lokalne proizvodnje”
10:30 – 10:45 PAUZA

DRUGA SKUPINA PRIOPĆENJA

10:45 – 11:00 dr.sc. Aleksandar Durman – “Keramika – obilježje civilizacija”
11:00 – 11:15 Ivanka Kamenjarin – “Helenistička reljefna keramika s lokaliteta Resnik”
11:15 – 11:30 Miroslav Katić – “Proizvodnja amfora u Farosu od 4. do 2. st. pr. Kr.”
11:30 – 11:45 dr.sc. Goranka Lipovac-Vrkljan – “Terminologija dijelova rimskih amfora; Terminologija dijelova peći”
11:45 – 12:00 dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić, dr.sc. Kristina Jelinčić Vučković – “Definicija termina rimska lokalna keramika i rimska provincijalna keramika na primjerima iz Hrvatske”
12:00 – 12:15 PAUZA

TREĆA SKUPINA PRIOPĆENJA

12:15 – 12:30 dr.sc. Tino Leleković – “Lokalne imitacije uvoznog posuđa”
12:30 – 12:45 Ivana Miletić Čakširan – “Keramika tankih stijenki s lokaliteta sv. Kvirin u Sisku,istraživanja 2003.”
12:45 – 13:00 Slavica Filipović, Mirna Crnković – “Keramika tankih stijenki s lokaliteta Osijek - Vojarna”
13:00 – 13:15 dr.sc Igor Borzić – “Lionska keramika tankih stijenki iz Dalmacije”
dr.sc. Zrinka Šimić-Kanaet – “Lionska keramika tankih stijenki iz Tilurija”
13:15 – 14:00 PAUZA – OBJED ZA SUDIONIKE

ČETVRTA SKUPINA PRIOPĆENJA

14:00-14:15 Ana Konestra – “Tipologija ukrasa na keramici tankih stijenki s područja sjeverne Liburnije – problemi terminologije”
14:15 – 14:30> Mojca Vomer- Gojković – “Keramike lokalne proizvodnje iz Ptuja”
14:30 – 14:45 dr.sc. Maja Bausovac – “Kasnoantički lonci za pohranu s ukrasom valovnice (naglasak na materijalu iz Rifnika)”
14:45 – 15:00 Jasmina Davidović – “Sadržaj lončarske peći sa lokaliteta 56 Sirmijuma: Proces stvaranja rimsko-provincijalne proizvodnje keramike”
15:00 – 15:15 Boris Magdić – “Nalaz «amforiske» iz Ludbrega”
15:15 – 15:30 Danijela Roksandić – “Obilježja «germanske» naseobinske keramike iz Vinkovaca”
15:30 – 15:45 dr. sc. Marija Šiša Vivek – “Obilježja kasnosrednjovjekovne keramike iz Slavonije”
15:45 – 16:00 PAUZA
16:00 – 17:00 Radionica – Eksperimentalna izrada tarionika (prof. Bojana Švertasek)
17:00 – 18:00 Okrugli stol: analiza keramičkog materijala, rasprava i zaključci kolokvija

Privitci:
Pozivnica
Program kolokvija – plakat
Plakat kolokvija

Financijska potpora u pripremi skupa: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Odsjek za arheologiju.

Izrada stranice: Determinanta d.o.o.

Sponzori
Ulomci tarionika

Ulomci tarionika

Ulomci tarionika iz Tilurija i Siscije.

Keramika - lokalno je univerzalno